ข่าวกิจกรรม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม 2566 พร้อมมอบหมวกนิรภัย ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลย่อ ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ย่อ และคณะบุคลากร อบต.ย่อ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายชุมพล พาสุข รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ย่อ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ "ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกัน ต้านภัยหนาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 ครัวเรือน 2. ร่วมออกบูธนิทรรศการและแสดงผลงาน ในการจัดโครงการ ฯ จำนวน ๑ บูธ 3. คัดเลือก กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 80 คน เพื่อเข้ารับมอบผ้าห่ม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมทีมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง 113 ปี คำเขื่อนแก้ว ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วย นางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบต.ย่อ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ กำนัน และประชาชนตำบลย่อ ร่วมทำพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ โดยนายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ได้รับความเมตตาจากพระครูเมธีธรรมบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลย่อ พร้อมการประกวดการประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสาวประเภทสอง การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้รับเกียรติจาก นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 และขอขอบคุณ นายสมัย ขันสัมฤทธิ์ กำนันตำบลย่อ ดร.สุภาพร พาภักดี ผอ.รร.ราชประชานุุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร พร้อมผู้นำชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้มาร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วย นางนภัสรัญช์ ชูชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

13 ตุลาคม 2565 นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางนภัสรัญช์ ชูชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ นางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกฯ นายชุมพล พาสุข รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการและคณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมตักบาตรเทโววันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดยางตลาด บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จนถึงลานเอนกประสงค์หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ และมีพี่น้องประชาชนผู้มีจิตรศรัทธา เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

10 ตุลาคม 2565 นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ได้ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2565 ณ วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

  วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ นางศุภารัตน์ ปักการะโต รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำ เฝ้าระวังความปลอดภัยและสวัสดิภาพของครูและเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ทั้ง 3 แห่ง

   30 กันยายน 2565 นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนางน้ำผึ้ง สังสนา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบวัสดุสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

   27 กันยายน 2565 คณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ปลัดตำบล กำนันตำบลย่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและอสม.ในพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงาน การให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน บ้านนางประสงค์ กลิ่นหอม บ้านเจริญสุข หมู่ 11 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

   วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุพิน ภัทรกุลพงษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลย่อ เข้าเยี่ยมที่พักสงฆ์ปากบุ่งเมย บ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามในสถานการณ์การรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่พักสงฆ์ โดยได้ให้คำแนะนำสนับสนุนจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

    กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนหมู่บ้านในตำบลย่อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มาออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่ดี โดยมี นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายชุมพล พาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ และนายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ และนางน้ำผึ้ง สังสนา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

    กิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

    งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลย่อ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ