สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันป่าชุมชนแห่งชาติ "คน" กับ "ธรรมชาติ" อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

วันป่าชุมชนแห่งชาติ "คน" กับ "ธรรมชาติ" อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567-

[ 18-06-2567 ] Hits:50

ประชาสัมพันธ์ ด้วยความห่วงใยองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ โทษของบุหรี่ ยิ่งสูบยิ่งป่วยโรคร้าย

การสูบบุรี่ 1 ม้วน จะทำให้อายุสั้นลง 7 นาที "ตายไว ไม่รู้ตัว" เลิกบุรี่...... คุณทำได้ ตั้งใจ มีเป้าหมาย ไม่รอช้า ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้ เพื่อสุขภาพที่ดีและคนรอบข้างที่คุณรัก-

[ 02-04-2567 ] Hits:872

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

[ 19-03-2567 ] Hits:703

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ นำโดย นายเสน่ห์ นามแก้ว (นายกองค์การบริการส่วนตำบลย่อ) คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนและข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันท้องถิ่นไทย) ถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร-

[ 18-03-2567 ] Hits:400

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

      กระทรวงการศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้จัดดั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขึ้นโดยได้ประกาศ ณ. วัน ที่ 27 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2537 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ พระองค์ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบปีที่ 50 นับเป็นโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ลำดับที่ 28 โดยก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 204...

[ 19-08-2565 ] Hits:4537

วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค

      วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 03-01-2565 ] Hits:6273

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ