หัวหน้าส่วนราชการ

นางน้ำผึ้ง สังสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-5142821

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสุจิตตา ขันหล่อ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 088-3573901

จ่าสิบเอกวรวัฒน์ เศษสุวรรณ

เจ้าพนักงานประปา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ

นางน้ำผึ้ง สังสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 088-3573901

นายโชคชัย ยาศรี

เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-6605075

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 095-6100599

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 095-6100599ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ