สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุพัฒน์ ขันหล่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 092-8829335

นายสมศักดิ์ ป้องโล่ห์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 085-0153525

นางรัตนาภรณ์ สว่างแสง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-0800256

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประยูร นามแก้ว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
มือถือ 063-4907217

นางปราณี ก้องมณี

นายทองคำ ทองทศ หมู่ 4
มือถือ 088-5941827

นายณรงค์ สิมมา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
มือถือ 064-0272796

นายมนูญ ป่าจิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
มือถือ 061-0609627

นางสาวอัมพร หลักทอง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
มือถือ 081-0678376

นายสิงห์ชัย ขาวผิว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
มือถือ 099-0381527

นายย้อย สุขสงวน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
มือถือ 096-9769250

นายวิสูตร มนต์ขลัง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
มือถือ 093-3091131

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ