สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

      กระทรวงการศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้จัดดั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขึ้นโดยได้ประกาศ ณ. วัน ที่ 27 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2537 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ พระองค์ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบปีที่ 50 นับเป็นโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ลำดับที่ 28 โดยก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 204 ไร่ 13 ตารางวา ณ.บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองยโสธรไปทาง ทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร ในการก่อสร้างเบื้องต้นนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้พระราชทานเงิน เพื่อก่อสร้างหอ นอนมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง และเรือนพยาบาลจำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมมอบให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ดูแลรับ ผิดชอบร่วมกับกรมสามัญศึกษา

วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค

      วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ