ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุพิน ภัทรกุลพงษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลย่อ เข้าเยี่ยมที่พักสงฆ์ปากบุ่งเมย บ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามในสถานการณ์การรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่พักสงฆ์ โดยได้ให้คำแนะนำสนับสนุนจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

    กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนหมู่บ้านในตำบลย่อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มาออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่ดี โดยมี นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายชุมพล พาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ และนายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ และนางน้ำผึ้ง สังสนา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ

    กิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

    งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลย่อ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

     องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณหน้าบริเวณสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน พร้อมกันนี้นายเสน่ห์ นามแก้ว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ ได้มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

     บรรยากาศโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สนองพระบรมราโชบาย ในการให้นักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง มีความรู้ เป็นคนดี ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

     บรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่พักสงฆ์ดงบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 14-15  กุมภาพันธ์ 2565 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

     บรรยากาศโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

     บรรยากาศการรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

     บรรยากาศการรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

     บรรยากาศการรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 2 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ