คณะผู้บริหาร

นายเสน่ห์ นามแก้ว​

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 094-3818029

นายชุมพล พาสุข​

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-5828777

นางศุภารัตน์ ปักการะโต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 088-3458776

นายสนธยา โคตรสมบัติ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 087 7123666

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวลภัสรดา ในจิตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
มือถือ 089 0813486

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางน้ำผึ้ง สังสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 095-5142821

นางน้ำผึ้ง สังสนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 088-3573901

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 095-6100599

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 095-6100599

นายวัชรพงษ์ วิริไฟ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
มือถือร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ