กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

นักวิชาการสุขภิบาล ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 095-6100599

Rows 8 —->

นายรติพันธ์ โสภารัตน์

คนงานประจำขยะ

นายประยูร คำวัง

คนงานประจำรถขยะ

นายวราวุธ มีรีวี

คนงานประจำรถขยะ

นายจรัญ โพธิ์ทอง

คนงานประจำรถขยะ

นายวีรยุทธ ขุนทอง

คนงานประจำรถขยะ

นายเชิดชัย สมวงษ์

คนงานประจำรถขยะ

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ