งานสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลย่อ เบี้ยผู้สูงอายุ 2567

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 15:39

องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง • ช่วงที่ 1 เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 ช่วงที่ 2 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2566 -

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ