สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

[ 03-01-2566 ] Hits:302

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

[ 03-01-2566 ] Hits:282

นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม 2566 พร้อมมอบหมวกนิรภัย ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลย่อ ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ...

[ 03-01-2566 ] Hits:203

โครงการ "ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกัน ต้านภัยหนาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายเสน่ห์ นามแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ พร้อมด้วยนายชุมพล พาสุข รองนายกฯ นายประจักษ์ ล้วนศรี เลขานุการนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ย่อ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ "ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกัน ต้านภัยหนาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์...

[ 19-12-2565 ] Hits:53

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

      กระทรวงการศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้จัดดั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขึ้นโดยได้ประกาศ ณ. วัน ที่ 27 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2537 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ พระองค์ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบปีที่ 50 นับเป็นโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ลำดับที่ 28 โดยก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 204...

[ 01-02-2565 ] Hits:1611

วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค

      วัดย่อเหนือ ถ้ำพระนาคปรก น้ำตกพญานาค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 03-01-2565 ] Hits:4568

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ