กองคลัง

นางสุกานดา ว่องไวเจือจันทร์

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฎิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 095-6100599

พนักงานส่วนตำบล

นายพรหมพิริยะ สมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางศศิตา ไชยยา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปณิดา โพธิชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิลาวัล สีหะภาค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิภา ชาคำไฮ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ