กิจกรรมรณรงค์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2567 15:48

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน ภายใต้การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธย์แนวใหม่ RE-X-RAY เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน-

ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ