ราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านย่อ หมู่ที่ 1 สายที่นา นายสมบัติ หอมหวล ถึง ที่นา นายศตวรรษ ผาสุข บ้านย่อ หมู่ที่ 2 ตำบลย่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017334068)

วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 15:46

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านย่อ หมู่ที่ 1 สายเริ่มจากที่นา นายสมบัติ หอมหวล เชื่อมไปถึงบริเวณที่นา นายศตวรรษ ผาสุข บ้านย่อ หมู่ที่ 2 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017334068)


ร้องเรียนร้องทุกข์

 

 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ